ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ

(комплексне або окремих ділянок обліку (зарплата, каса тощо) для юридичних осіб, в т.ч. неприбуткових організацій, та фізичних осіб-підприємців незалежно від системи оподаткування) - перевірка наявності, правильності оформлення і відповідності первинних облікових і податкових документів вимогам законодавства; облік у ЗЕД-діяльності (експорт, імпорт, валютний контроль); формування облікових і податкових документів (в т.ч. щодо основних засобів, нематеріальних активів, складського обліку); відображення на рахунках бухгалтерського обліку та в інших облікових документах господарських операцій клієнта; нарахування податків, інших обов’язкових платежів; нарахування заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів, пов’язаних з її виплатою; оформлення банківських (в тому числі валютних) і касових операцій (в т.ч. при використанні РРО); створення та подання всіх форм податкової та фінансової звітності; підготовка документів щодо бюджетного відшкодування ПДВ; контроль за цільовим використанням коштів згідно кошторису неприбутковими організаціями.

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНСАЛТИНГ

Податкове планування та оптимізація податкового навантаження; надання усних та письмових консультацій з питань оподаткування господарської діяльності або окремих господарських операцій.

ВНУТРІШНІ ПЕРЕВІРКИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОБЛІКУ

Перевірка достовірності бухгалтерського та податкового обліку, а також податкової та іншої обов»язкової фінансової звітності; підготовка висновку та надання рекомендацій щодо усунення порушень та недоліків; відновлення бухгалтерського та податкового обліку.

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ

Розшифрування та аналіз показників діяльності суб»єктів господарювання для директорів, засновників, грантодавців тощо.