ПОСЛУГИ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

- Реєстрація новостворених суб'єктів господарювання (реєстрація юридичної особи - ТОВ, ПП, фермерське господарство, кооператив; реєстрація фізичної особи - підприємця - ФОП ) та супутні послуги ( реєстрація касового апарату – РРО; реєстрація платником ПДВ та єдиного податку).

- Реєстрація неприбуткових організацій (реєстрація благодійної організації, громадської організації, релігійної організації; реєстрація друкованого ЗМІ – газети, журналу) та супутні послуги (реєстрація в Реєстрі неприбуткових організацій; реєстрація символіки (прапор, емблема, гімн, девіз)

- Реєстрація змін в реєстраційних даних суб'єктів господарювання та неприбуткових організацій (зміна керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи/ ФОП, зміна статутного капіталу юридичної особи, Зміна засновників юридичної особи, зміна видів діяльності (КВЕД) юридичної особи/ФОП, зміна найменування юридичної особи (ПІБ ФОП)

- Реорганізація та ліквідація юридичних осіб та ФОП (реорганізація - виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення юридичної особи; ліквідація юридичної особи, в т. ч. експрес-ліквідація (альтернативна) юридичної особи; припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

- Документи з корпоративного управління (підготовка документів з корпоративного управління юридичних осіб (протоколи, положення про органи управління та відокремлені підрозділи тощо)

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

- Реєстрація прав на об'єкти інтелектуальної власності ( реєстрація торгової марки, реєстрація авторського права) та їх захист.

- Підготовка договорів та інших документів щодо створення або передання прав об'єкти інтелектуальної власності (ліцензійний договір, авторський договір, договір франчайзингу).

ПРЕТЕНЗІЙНО - ПОЗОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- Зобов’язальні правовідносини (справи щодо укладення, зміни та припинення (розірвання) договорів);

- Податкові та митні правовідносини (справи про оскарження податкових повідомлень-рішень та інших рішень податкових та митних органів);

- Кредитні (боргові) правовідносини (представництво інтересів кредитора у справах про стягнення заборгованості з боржників; захист інтересів позичальника (боржника) в суді та на стадії виконання судового рішення; захист інтересів поручителя, майнового поручителя( іпотекодавця);

- Захист права власності (справи про визнання права власності (у випадку, якщо це право не визнається чи оспорюється іншою особою); усунення перешкод у користуванні чи розпорядженні майном; звільнення майна з-під арешту; витребування майна з чужого незаконного володіння; захист переважних прав співвласника майна та поділ майна між співвласниками тощо );

- Корпоративні правовідносини (справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства);

- Трудові правовідносини ( представництво інтересів як роботодавця, так і працівника у спорах про поновлення на роботі звільненого працівника, зміну підстав звільнення, стягнення заборгованості по заробітній платі, стягнення з працівника шкоди, заподіяної ним при виконанні трудових обов’язків, в тому числі на підставі договору про повну матеріальну відповідальність, виплату компенсацій тощо);

- Сімейні правовідносини (справи про розірвання шлюбу, поділ спільного майна подружжя, стягнення аліментів (збільшення або зменшення їх розміру), визначення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав, усунення перешкод у вихованні дитини тощо);

- Спадкові правовідносини (справи про відновлення строку на прийняття спадщини, оспорювання спадкових прав, визнання недійсним заповіту, усунення від права на спадкування та ін.).

АДВОКАТСЬКІ ПОСЛУГИ

Консультації адвоката. Судове представництво. Адвокатські запити.

ПРАВОВИЙ АУДИТ

Правовий аудит діяльності замовника (комплексний або вибірковий), що може включати: аудит договірної бази замовника; аудит кадрової документації замовника; аудит реєстраційних документів та інших документів з корпоративного управління замовника; аудит боргових зобов'язань (дебіторська та кредиторська заборгованість замовника) та їх забезпечення (застава, іпотека, порука) – належність документального підтвердження, наявність або відсутність ризиків; аудит правовстановлюючих документів на нерухоме майно

АБОНЕНТСЬКЕ ЮРИДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Повне або часткове ( пакет «Договірний» - супровід договірної роботи, пакет «Кадровик» - супровід кадрового діловодства) абонентське юридичне обслуговування.

ПОСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ

Реєстрація компаній з іноземними інвестиціями; державна реєстрація іноземних інвестицій; виготовлення ідентифікаційного номера для іноземця; дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні.

КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ

Надання усних юридичних консультацій; підготовка письмових правових висновків.

СУПРОВІД ПЕРЕВІРОК ТА ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК

Представництво при проведенні перевірок; оскарження результатів перевірок (заперечення на акт перевірки, скарга на податкові повідомлення-рішення та інші рішення контролюючих органів)

СУПРОВІД ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ

Консультування та супровід придбання житла на первинному ринку, в т. ч. через Фонди фінансування будівництва, ЖБК; реєстрація права власності або інших речових прав на нерухоме майно; поділ та об » єднання земельних ділянок.

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Підготовка трудових та цивільно-правових договорів (контрактів), договору про повну матеріальну відповідальність, правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів по особовому складу, посадових інструкцій, інших внутрішніх документів; ведення трудових книжок.

ДОГОВІРНА РОБОТА

Розробка та аналіз договорів; супровід та представництво при укладенні договорів.